Giới thiệu

Thông tin chung

Tên công ty : Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long
Địa chỉ : Km 24 QL 5A, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên.
Điện thoại : 03213.508.159
Fax : 03213.943.317
E-mail : quangduc.mhl@gmail.com;
Website : mayhunglong.vn
Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Đỗ Đình Định
Ban điều hành:
Tổng giám đốc: Ông Phi Quang Đức
Phó Tổng giám đốc: Bà Nguyễn Thị Xuân Dung
Giám đốc điều hành:
Ông Ngô MInh Hoan; Ông Vũ Anh Mẫn; Bà Lưu Thị Thủy; Bà Nguyễn Thị Lụa
"Cán bộ công nhân viên là tài sản vô giá, khách hàng là đối tác quan trọng"

Ý nghĩa của logo

Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long lấy hình ảnh đại diện là…

Ý nghĩa của slogan

Cán bộ công nhân viên là tài sản vô giá, khách hàng là đối tác quan trọng …

Chứng chỉ

Đối tác

Tầm nhìn

Sáng tạo là đòn bẩy phát triển của Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long. Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long mong muốn tạo môi trường thuận lợi để mọi người phát huy được sức sáng tạo, đổi mới công nghệ, sản phẩm, quy trình quản lý và quy trình tổ chức triển khai làm việc, để đem lại hiệu quả cao nhất, đưa Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long lên vị trí dẫn đầu lĩnh vực dịch vụ lữ hành và vé máy bay trong nước và trong khu vực.

Sứ mệnh

Sáng tạo là đòn bẩy phát triển của Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long. Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long mong muốn tạo môi trường thuận lợi để mọi người phát huy được sức sáng tạo, đổi mới công nghệ, sản phẩm, quy trình quản lý và quy trình tổ chức triển khai làm việc, để đem lại hiệu quả cao nhất, đưa Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long lên vị trí dẫn đầu lĩnh vực dịch vụ lữ hành và vé máy bay trong nước và trong khu vực.

Chất lượng, Tín nhiệm, Hài lòng

Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long tôn vinh giá trị này với mục tiêu xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm. Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long cam kết với mọi đối tác, khách hàng và với chính mình: sẽ luôn đảm bảo chất lượng là mục tiêu hàng đầu, đáp ứng kì vọng ngày càng cao của khách hàng.

Tận tâm, Đam mê, Nhiệt huyết, Trí tuệ

Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long tôn vinh giá trị này với mục tiêu xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm. Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long cam kết với mọi đối tác, khách hàng và với chính mình: sẽ luôn đảm bảo chất lượng là mục tiêu hàng đầu, đáp ứng kì vọng ngày càng cao của khách hàng.

Hợp tác, Chia sẻ, Chân thành, Tích cực

Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long tôn vinh giá trị này với mục tiêu xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm. Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long cam kết với mọi đối tác, khách hàng và với chính mình: sẽ luôn đảm bảo chất lượng là mục tiêu hàng đầu, đáp ứng kì vọng ngày càng cao của khách hàng.

Sáng tạo, Hiệu quả

Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long tôn vinh giá trị này với mục tiêu xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm. Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long cam kết với mọi đối tác, khách hàng và với chính mình: sẽ luôn đảm bảo chất lượng là mục tiêu hàng đầu, đáp ứng kì vọng ngày càng cao của khách hàng.