Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long
Địa chỉ: Km 24, QL 5A, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại/ Tel: +84 221 3508 159
Fax: +84 221 3943 317 - +84 221.3953116
Email: mayhunglong@hn.vnn.vn
Năm thành lập: 1996
Năm cổ phần hóa: 2001
Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
Mã số đăng ký kinh doanh: 0900183772