CÔNG TY CP MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG XIN Ý KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Quý cổ đông công ty 

Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐH Cổ đông bất thường để tăng vốn điều lệ công ty.

Thời gian dự kiến tổ chứ: ngày 10/5/2019.