Đại hội đại biểu cổ đông
Slide 2
slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

  • Jắc ket: 200.000 ( CHIẾC/ THÁNG)
  • Măng tô: 80.000 ( CHIẾC/ THÁNG)
  • Quần âu: 150.000 ( CHIẾC/ THÁNG)
  • T- Shirt: 200.000 ( CHIẾC/ THÁNG)
  • Áo bơi: 450.000 ( CHIẾC/ THÁNG)
  • Tổng số: 1.080.000 ( CHIẾC/ THÁNG)

HỢP TÁC CÙNG MAY HƯNG LONG

Chúng tôi liên kết với rất nhiều các đối tác trong và ngoài nước, tận dụng hiệu quả mạng lưới cung ứng sản phẩm để đạt được mục tiêu công việc một cách hiệu quả nhất.

“Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”. MAY HƯNG LONG mong muốn xây dựng những mối quan hệ hợp tác chiến lược để cùng nhau tiến xa hơn, tiến mạnh mẽ hơn. Hãy nhanh chóng tham gia cùng với chúng tôi !

SẢN PHẨM

Sản phẩm & Công nghệ thân thiện với môi trường.

Chứng chỉ

Chúng tôi đủ năng lực để cung cấp sản phẩm trong và ngoài nước

Đối tác

Chúng tôi liên kết với rất nhiều các đối tác trong và ngoài nước