1. Với sứ mệnh cao cả là xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên nền tảng là con người, tạo mọi cơ hội cho CBCNV phát huy tối đa khả năng sáng tạo, khả năng cống hiến hết mình cho sự phát triển của công ty, tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động để người lao động coi công ty như ngôi nhà thứ hai của mình.

2. Tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao nhất, làm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng,