THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

May Hưng Long rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”.

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Hết hạn
1 Tuyển công nhân may 100 31/05/2019